VENTILACIÓ

 

    -  - Ventilació de garatges.

    -  - Renovació d’aire exterior per a instal·lacions de climatització.

    -  - Aportació d’aire exterior per a instal·lacions de climatització.

    -  - Conductes d’evacuació de fums.

    -  - Conductes de ventilació de locals.