ELECTRICITAT


-  
Revisions de baixa tensió.

-   
Escomeses.

-    Distribució en baixa tensió.

-   
Centres de transformació.         

-   
Il·luminació interior.

-   
Il·luminació exterior.

-   
Quadres elèctrics.

-   
Grups electrògens.

-   
Parallamps.