ENERGIA SOLAR TÈRMICA


SISTEMA DE CAPTACIÓ SOLAR TÈRMICA

- Col·lectiva.

- Individual ( termos sifó o circulació forçada ).


PRODUCCIÓ D'ACS

- Individual.

- Centrada amb interacumulador.

- Centralitzada amb intercanviador de plaques i acumulador.


ACUMULACIÓ PER AL SISTEMA DE CAPTACIÓ SOLAR

- Individual.

- Centralitzada amb interacumulador.

- Centralitzada amb intercanviador de plaques i acumulador.