GEOTÈRMICA- Captació oberta d'aigua subterrània.

- Captació vertical tancada.

- Captació horitzontal.