AEROTÈRMICA


- Bombes de calor aire - aigua.

- Bombes de calor aire - aire.

- Generadors termodinàmics per a ACS.

- Sistemes VRV.