CALEFACCIÓ

 

      -   Sistemes de calefacció amb calderes centralitzades.

-   Sistemes de calefacció amb calderes independents.

-   Sistemes de calefacció per terra radiant.

-   Sistema de bomba de calor aire-aire.