GA  GAS

 
-
Comprovacions d'instal·lacions de gas.

-  Instal·lacions receptores en edificis comuns.   

-  Instal·lacions receptores en edificis interiors.

-  Instal·lacions de gas per calefacció centralitzada.

-  Instal·lacions de gas per usos industrials.

-  Instal·lacions de propà.