AIRE CONDICIONAT

 

        -  - Revisions d’aire condicionat.

-
Sistemes d’expansió directa compactes.

- Sistemes d’expansió directa partits tipus split.

Sistemes d’expansió directa partits tipus conducte.

Sistemes d’expansió directa partits tipus casset.