Carregadors elèctrics

Instal·lacions de carregadors elèctrics per cotxes i motos monofàsics com trifàsics. Realitzem instal·lacions tant individuals com comunitàries.

Instal·lació de carregador en garatge individual privat.

Realitzarem un estudi de la instal·lació elèctrica existent per tal de escollir la contractació més avantatjosa pel client i confeccionem el pressupost.

Una vegada acceptat procedim a instal·lar una nova línia des del quadre general fins al carregador del cotxe elèctric, incorporant les proteccions elèctriques necessàries pel seu correcte funcionament.

Un cop instal·lat a la posada en marxa us ajudarem a  instal·lar i configurar la APP al vostre smartphone per tal d’aprofitar totes les prestacions del vostre carregador.

Instal·lació de carregador en un garatge comunitari.

Realitzarem un estudi de la instal·lació elèctrica existent per tal de escollir la contractació més avantatjosa pel client i confeccionem el pressupost.

Una vegada acceptat procedim a instal·lar una nova línia des del quadre general de l’habitatge fins al carregador del cotxe elèctric, incorporant les proteccions elèctriques necessàries pel seu correcte funcionament.

Un cop instal·lat a la posada en marxa us ajudareminstal·lar i configurar la APP al vostre smartphone per tal d’aprofitar totes les prestacions del vostre carregador.

Cal recordar que de de l’any 2009 es va modificar la llei de la propietat horitzontal va eliminar la necessitat de demanar aprovació a la comunitat de veïns, només es necessari informar a la comunitat per escrit que s’instal·larà el carregador.

* En el cas que el propietari del pàrquing no disposi de pis a la comunitat es procediria a la contractació d’un nou subministrament o bé a la connexió comunitària de carregadors. S’estudiaran totes les opcions.

Treballem tant el sector domèstic com el terciari, donant una solució integral personalitzada a cada necessitat. Realitzem els càlculs d’enginyeria, càlcul del pressupost, execució de les feines i posterior manteniment.

Col·laboració amb les principals maques

Necessites més informació? Contacta'ns!

Et respondrem el més aviat possible