Compensació d’energia reactiva

Altres eficiències energètiques

L’energia reactiva es aquella que absorbeixen alguns equips elèctrics, com, ascensors, enllumenat, electrodomèstics… que no es consumeix i que es retorna a la xarxa. Per tant es una energia que gastem però no utilitzem.

A la factura elèctrica sempre apareixerà el concepte d’energia reactiva. La normativa indica els següents màxims que si es sobrepassen s’ha d’abonar una penalització:

  • Per una potencia inferior a 15 kW, la penalització serà en el cas que la reactiva superi el 50% del consum d’energia activa.
  • Per una potencia superior a los 15 kW, la penalització serà en cas que la reactiva superi el 33% la de l’energia activa.

Necessites més informació? Contacta'ns!

Et respondrem el més aviat possible